Izgradnja nove staze 6c na lokaciji Duboka 1 (FOTO & VIDEO - septembar)
22.9.2020. | 22:38 | Investicije | KOMENTARI (4)


Kopaonik će u nastupajućoj sezoni biti bogatiji za tri nove staze koje se grade na lokacijama Pančić, Duboka 1 i Duboka 2. Staza na lokaciji Pančić je već izgrađena, dok su staze Duboka 1 i Duboka 2 u fazi gradnje. Poslednjih dana avgusta intenzivno se krenulo sa izgradnjom nove ski staze (oznaka 6c) na lokaciji Duboka 1, koja će biti ukupne dužine 780 metara i širine 40 metara. Trasirana je između postojećih staza 6 (crna Duboka) i 6a (crvena Duboka) i biće srednje teške (crvene) kategorizacije.

Početak staze je praktično ispod izlazne stanice žičare Pančićev vrh, dok če se kraj ulivati u postojeću stazu crvena Duboka (6a) nešto ispod "skoka". Na stazi 6a (Crvena Duboka) izvršiće se nivelacija terena u zoni "skoka" (kod spoja sa ski putem Pajino preslo - Crvena Duboka), kako bi se isti uklonio i postigao kontinuiran pad ski staze. U delu od "skoka" pa do ulivanja u crnu ski stazu sa oznakom 6, u dužini od oko 565 metara, staza će se maksimalno proširiti u skladu sa mogućnostima na terenu i nagibom škarpi. Takođe, vršiće se i svi potrebni radovi na uklapanju ski staze 6a sa ulivom nove ski staze Duboka (6c).

Kompletna drvna masa je uklonjena sa trase i trenutno se vrši ravnanje terena, drenaža i zatravljivanje cele površine staze. Nakon toga očekuje se tehnički prijem odnosno integrisanje nove staze u kopaonički skijaški centar. Za nastupajuću sezonu nije predviđeno veštačko osnežavanje ove staze.
 
Pravila nalažu da je za trasiranje novih staza na Kopaoniku potrebna saglasnost Zavoda za zaštitu prirode, šumarskog republičkog inspektora, Nacionalnog parka Kopaonik i Ministarstva građevine, a Skijališta su dužna da nadoknade desetostruku vrednost prosečene drvne mase. Pored ispunjenja svih ovih zakonskih regulativa, JP "Skijališta Srbije" su se u dogovoru sa NP "Kopaonik", odlučila i na pošumljavanje u sopstvenoj režiji kao kompenzativnu meru za očuvanje kopaoničkog ekosistema. U narednih 5 godina pošumiće se 23 ha. Prošle godine, u prvoj fazi ovog programa, posađeno je 6 000 sadnica jelovih i smrčevih šuma na 3 ha područja oko Barske i Gobeljske reke. 


   
avgust 2020.
avgust 2020.
avgust 2020.
septembar 2020.
septembar 2020.
septembar 2020.

Pogledajte još: