Cena ulaska u Nacionalni park Kopaonik
Službe | KOMENTARI (104)


Javno preduzeće Nacionalni park Kopaonik u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode započelo je naplatu ulaska u Nacionalni park Kopaonik od oktobra meseca 2017. godine. Od 16.1.2023. godine se više ne zaustavlja na naplatnim stanicama pri ulasku u Nacionalni park Kopaonik, već se prolaziti bez zaustavljanja. Kamere na naplatnim stanicama beleže registarske oznake vozila, koje se zatim evidentiraju u novom sistemu elektronske naplate. Plaćanje se vršiti po izlasku iz Nacionalnog parka i to po važećem nepromenjenom cenovniku.

Plaćanje možete izvršiti na dva načina:

Sistem e-naplate omogućava korisniku obračunavanje najpovoljnijeg iznosa naknade u odnosu na period boravka (na primer: posetilac je proveo 5 dana u Nacionalnom parku sa putničkim vozilom, pri izlasku dobiće ponudu plaćanja nedeljne karte koja iznosi 800 RSD umesto da plaća 5 dnevnih karata koje bi iznosile 1.500 RSD).

Posetioci koji ne izvrše plaćanje u roku od 8 dana po izlasku neće ostvariti popuste za nedeljnu ili godišnju kartu već će se njihov boravak obračunavati 300 RSD dnevno plus troškovi opomene. Za posetioce koji planiraju više puta u toku godine posetu Nacionalnom parku, preporučuje se kupovina godišnje karte.

Ukoliko plaćanje izvršite Mastercard karticom preko sajta, ostvarićete dodatan popust od 100 dinara.

Važeći cenovnik stupio je na snagu u maju 2019. godine, a cene su formirane na osnovu tipova motornih vozila koji ulaze u Nacionalni park.


I kategorija motornih vozila do 1,3m visine (kod prednje osovine vozila) - motocikli i putnička vozila:

II kategorija motornih vozila sa prikolicom visine do 1.3m i kombi vozila:

III kategorija motornih vozila visine veće od 1,3m (autobusi i kamioni):

IV kategorija motornih vozila visine veće od 1,3m (kod prednje osovine vučnog vozila) sa više od tri osovine - sva vozila sa više od tri osovine:

V kategorija vozila u koju spadaju motorne sanke, četvorotočkaši, odnosno kvad vozila (ATV, UTV, SSV), enduro i reli motocikli, modifikovana vozila za prevoz turista i teška terenska džip vozila:

  • Dnevno: 300 RSD

Povlašćene karte za stanovnike Opština Raška i Opština Brus ne postoje.

Javno preduzeće Nacionalni park Kopaonik u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode započelo je naplatu ulaska u Nacionalni park Kopaonik od oktobra meseca 2017. godine. Ulazne kapije su Jošanička banja - Đorov most (putni pravac Jošanička banja - Kopaonik), Brus - Brzeće (putni pravac Brzeće - Kopaonik i Sunčana dolina (putni pravac Rudnica - Kopaonik.

Vozila koja pripadaju hitnoj pomoći, vatrogasnoj službi i policiji ne plaćaju ulaz u Nacionalni park Kopaonik.

Naplata se vrši na osnovu Uredbe vlade Republike Srbije o bližim kriterijumima načina obračuna i postupka naplate naknade za korišćenje zaštićenog područja od 17.7.2010. godine, Saglasnosti resornog ministarstva od 9.11.2010. godine i saglasnosti Javnog preduzeća Putevi Srbije od 29.7.2009. godine.

Od 2017. godine kada je i počela naplata pa do kraja 2022. godine, NP Kopaonik je prihodovao ukupno 120 miliona dinara. Konkretno samo u 2022. godini ukupan prihod od naplate je bio 28 miliona dinara. 

Javno preduzeće Nacionalni park Kopaonik je dužno da sredstva ostvarena naplatom naknade vodi na posebnom računu i koristi za zaštitu, razvoj i unapređenje zaštićenog područja, odnosno za sprovođenje Plana i programa upravljanja (aktivna zaštita i monitoring borovnice, monitoring stenoendemita,  monitoring vodozemaca i gmizavaca, monitoring ptica - uralske sove, gaćaste kukumavke, sivog sokola, orla, monitoring vuka, monitoring srna i divljih svinja, zaštita i monitoring kvaliteta voda itd.)