Deana Živadinović - SnowBoard
Ski škola | KOMENTARI (10)


Telefon: 060/69-69-766 - Deana Živadinović
E-mail: deka_svj@yahoo.com
Sajt: -
Cenovnik: -
 
S N O W B O A R D    I N S T R U K T O R 
 
Obuka i usavršavanje snowboard-a  
     • Osnovne tehnike
     • Napredne tehnike

Vidovi nastave
     • Grupna nastava
     • Porodična nastava
     • Individualna nastava

Program škole
     • Grupna nastava
      1. 5 dana x 2 sata
      2. 5 dana x 3 sata (2 sata pre podne – 1 sat popodne)
     • Porodicna nastava
      1. 5 dana x 2 sata
      2. 5 dana x 3 sata (2 sata pre podne – 1 sat popodne)
     • Individualna nastava 
      1.  5 dana x 2 sata
      2.  5 dana x 3 sata (2 sata pre podne – 1 sat popodne)