Prioriteti: Gondola iz "Vikend naselja"

9.2.2016. | 02:03 | Investicije | KOMENTARI (28)

Plan investicionih ulaganja u ski centar Kopaonik trenutno se koriguje prema Ekspertizi od strane Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije. Na osnovu važećeg Prostornog plana za Nacionalni park Kopaonik iz 2009. godine, Master plana za turističku destinaciju Kopaonik iz 2010. godine i uz pomenutu korekciju prema Ekspertizi iz 2015. godine, prioritetno se planira izgradnja gondole iz "Vikend naselja" pod nazivom kabinska žičara “Treska“.

U Prostornom planu za NP ”Kopaonik” iz 2009. godine nije predviđena kabinska žičara “Treska“, ne zato što nije potrebna, već zbog neizvesnosti finansiranja njene izgradnje u vreme izrade planskog dokumenta.

U Ekspertizi su razmotrene dve varijante kabinske žičare “Treska“ (varijanta 1 - predlog JP "Skijališta Srbije" i varijanta 2 – predlog Ekspertize). Cilj je bio obezbeđenje osnovnog komfora korisnicima skijališta - doklizavanje korisnika do polazne stanice ili međustanice žičare od smeštajnih objekata i povratak sa skijališta doklizavanjem do smeštajnih objekata u turističkim naseljima “Čajetinska česma”, “Crvena Zastava”, “Kostovac” i “Novoselske Bačije” u sastavu turističkog subcentra “Lisina”.

Varijanta 1
 
Prema predlogu JPSS, polazak kabinske žičare (varijanta 1) bila bi ispod vrha glavice iznad “Čajetinske česme 2”, oko 20 m iznad kote puta, na 1425 mnm. Objekti naselja “Čajetinska česma” nalaze se ispod 1400 mnm, prevoj “Jasle” je na koti oko 1415 mnm tako da ni većina korisnika iz naselja “Kostovac” i “Crvena Zastava” (čiji su objekti na terenima od 1420 - 1500 mnm) ne mogu da se dokližu u snežnim uslovima do polazne stanice kabinske žičare.

Prelom trase na koti 1480 mnm predstavlja međustanicu 1, koja je postavljena suprotno potrebama korisnika, odnosno, skoro na vrhu naselja, pa se do nje mora prilaziti uzbrdo, a nema ni terena za odgovarajući parking prostor. Deo trase između međustanica 1 i 2 vodi kroz najgušću šumsku sastojinu u okviru teritorije NP “Kopaonik” (III stepen zaštite) što bi podrazumevalo obimnu seču šume.

Međustanica 2 je povoljno odabrana i nalazi se na koti od oko 1480 mnm u sastavu potoka koji formiraju Veliku reku. Ova međustanica zadovoljava potrebe dela korisnika naselja “Kostovac” uz uslov pristupa ski stazama, kao i najvećeg dela naselja “Novoselske bačije”.
 
Izlazna stanica na Krstu je na koti od oko 1820 mnm, što ne omogućava preskijavanje na skijalište “Duboke” i “Karamana”, već korisnike upućuje u zonu turističkog centra Suvo Rudište ili na lokalno skijalište kabinske žičare “Treska”. Zbog toga predložena izlazna stanica ograničava ulaznu funkciju žičare u skijalište (uz povećanje već postojeće gužve na polaznim stanicama postojećih žičara).
 
Varijanta 2 
 
Varijanta 2 imala bi polaznu stanicu desno od postojećeg puta Rudnica – Suvo Rudište – Jaram približno na 1410 mnm. Na ovoj lokaciji postoji prostor za parking velikog kapaciteta, a dostupna je kolima ili pešice korisnicima naselja “Čajetinska česma” i “Crvena Zastava”:

Međustanica (međustanica 2 u varijanti 1) ostaje na predloženom mestu, a dužina trase od polazne stanice do međustanice je 1730 m, sa visinskom razlikom od oko 70 m. Trasa bi se produžila po pravcu, sa otklonom od 5 stepeni ka jugu do kote 1934 mnm u dužini od oko 1670 m i visinskom razlikom od 454 m. Ukupna dužina trase iznosila bi oko 3400 m (u horizontalnoj projekciji). Sa izlazne stanice bili bi dostupni svi pravci, kao i sa ostalih žičara skijališta Suvog Rudišta, Duboke i Karamana.

Na osnovu obilaska lokacije polazne stanice, trase žičare do granice NP “Kopaonik“, lokacije međustanice na granici NP “Kopaonik“, lokacije izlazne stanice predložene žičare i moguće izlazne stanice na višoj koti kod napuštenog površinskog kopa, zaključeno je da je kabinska žičara neophodna i prioritetna za skijalište Kopaonika.

Ski staze uz gondolu "Treska" 
 
Paraleno sa izgradnjom gondole gradile bi se i pripadajuće staze. Središnja staza pružala bi se od kote 1934 mnm, od izlazne stanice žičare “Treska” prema međustanici pored Vrela. Desna staza pružala bi se preko Rudničke ravni i ulivala se iznad međustanice u središnju stazu. Leva staza pružala bi se grebenom/vododelnicom Suvog Rudišta i ulivala u predloženu stazu od strane JPSS iznad Novoselskih bačija do međustanice, sa mogućnošću postizanja standarda za međunarodna takmičenja.

Povratna staza za korisnike iz naselja Novoselske bačije pružala bi se vododelnicom severno od trigonometra 1632 mnm (Pojila) do ulaska u naselje. Povratna staza za naselje Kostovac, Crvena Zastava i Čajetinska česma pružala bi se preko Rudničke ravni, pasarelom preko državnog puta kod uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, i desnom stranom puta preko proplanaka do ulaska u naselja.

Za osnežavanje ski-staza može se koristiti voda iz lokalnih izvorišta, a po potrebi i deo rudničke vode kapaciteta od oko 25 l/sec.

Takođe je predviđena mogućnost i za ski restorane na lokacijama polazne stanica u Lisini, međustanice i izlazne stanica na koti 1934 mnm, uz uslov izgradnje neophodne kanalizacione i druge infrastrukture u sklopu izgradnje žičare, a za izlaznu stanicu izgradnjom kanalizacionog kolektora uz postojeći put od Pančićevog vrha do tehničke baze i priključenje na postojeći kolektor.
 
Pročitajte još: