U planu kombinovana gondola na lokaciji Mali karaman i šestosed Centar
15.5.2021. | 12:28 | Investicije | KOMENTARI (36)


U cilju stvaranja preduslova za dalji razvoj ski centra Кopaonik, JP "Skijališta Srbije“ pristupaju razradi tehničke dokumentacije za nove instalacije za vertikalni transport skijaša.

Planirana je razrada projekata za novu instalaciju sa pratećim sadržajima na lokaciji od Vojnog doma do vrha Mali karaman, kao i instalacija na trasi nekadašnje dvosedešnice Centar.

Izgradnja kombinovane gondole - žičare od Vojnog doma do vrha Mali karaman

Ova instalacija predstavlja nastavak realizacije povezivanja korisnika skijališta koji dolaze iz pravca Brzeća do vrha Mali Кaraman koristeći novoizgrađenu gondolu, a kojima je potrebno omogućiti da lako dođu i do samog centra Kopaonika.

Novom žičarom je potrebno rešiti brzo i lako izvlačenje sa jako opterećene fiksne četvorosedne žičare Mali karaman, posebno u delu dana kada se korisnici skijališta vraćaju ka novoizrađenoj gondoli u povratku ka svom smeštaju u Brzeću.

Predviđena instalacija je kombinovanog karaktera, sa kombinacijom 3 korpe i jednom kabinom. Orijentaciona dužina instalacije je oko 1300m, a uz samu instalaciju gradiće se prateća garaža za kabine i korpe. Razmatraju se dve varijante žičare, odnosno varijanta sa i bez međustanice. Takođe, planirana je i izgradnja ski staze uz novu instalaciju.

Početna stanica će biti na glavnom putnom pravcu te se planira i izgradnja pristupne saobraćajnice.

Nova instalacija na trasi nekadašnje dvosedešnice Centar

Intenzivan razvoj turističkog smeštaja u centru Kopaonika, poslednjih godina doveo je da stvaranja velikih gužvi na ključnim instalacijama u Dolini sportova. Iz tog razloga JP Skijališta Srbije želi da aktivira trasu nekadašnje dvosedne žičare Centar, kako bi se izvršilo rasterećenje postojeće instalacije Pančićev vrh, samim tim i lakše koristio veliki broj izgrađenih staza na lokaciji Pančićev vrh.
 
Planira se izgradnja šestosedne isklopive žičare sa haubama i garažom za korpe i restoranom na izlaznoj stanici. Orijentaciona dužina instalacije je oko 1550m, a u planu je i produžetak ski staze do izlazne stanice odnosno do ambulante doma zdravlja Raška.

Projektom će se rešiti ukrštanje instalacije sa liftom Malo jezero i žičarom Кrst, kao i adekvatan pristup za skijaše, uzimajući u obzir obuhvat predviđen za izgradnju crkve.