Antierozivni radovi na skijalištu Kopaonik

12.9.2015. | 17:28 | Investicije | KOMENTARI (0)

Nakon prošlogodišnjih investicija u vertikalni transport, odnosno izgradnje šestoseda sa haubama Gvozdac i Krčmar, za ovu ski sezonu nisu predviđene kapitalne investicije na skijalištu Kopaonik. Međutim, da bi se održao kvalitet ski staza i veštačkog osnežavanja, pred početak ski sezone 2015/2016. predviđeni su aniterozivni radovi i servisiranje sistema za veštačko osnežavanje.


Čišćenje akumulacije na Dubokoj

Za akumulaciju koja je pozicionirana iza početne stanice šestoseda Krčmar, predviđeno je čišćenje gabionske pregrade od nanosa. Izvršiće se iskop i utovar nataloženog materijala sa retardacione pregrade i transport taloga. Takođe, vršiće se i škarpiranje kosina akumulacionog prostora.
 
Sanacija klizišta na spoju staza Crvena duboka i Krčmar

 
Na spoju staza Crvena Duboka i Krčmar izvršiće se sanacija klizišta u zaleđu topova za veštači sneg. To podrazumeva zasecanje nožice klizne ravni do stabilnog tla i odbacivanje materijala u stranu. Tlo će biti sabijeno i pripremljeno za ugradnju gabiona. Zatim će se vršiti ugradnja kamena u gabionske koševe, sa obezbeđenjem i zatvaranjem gabionskih madraca. Sam gabionski zid će biti zaštićen od ispiranja materijala. Na kraju će biti postavljena zaštitna čelična mreža protiv odrona.
 
Radovi na stazi Gvozdac

Na lokacija ski staze Gvozdac biće postavljeni novi drveni vetroustavi, čija je primarna svrha da se napadali sneg ne odvua sa staze.
 
Još uvek se ne zna da li će Vlada Srbije odbriti sredstva za prosecanje novih staza na lokaciji Gvozdac >>>
 
Radovi na servisiranju sistema za veštačko osnežavanje
 
Do početka ski sezone 2015/2016. vršiće se i periodični pregledi i servisiranje kompresorskih stanica  u ski centru Kopaonik.
 
Detaljnije o sistemu za veštačko osenžavanje možete videti ovde >>>
 
JP "Skijališta Srbije" raspisala su javni poziv za ove radove, te se može očekivati njihov početak tokom oktobra meseca 2015. godine, a rok završetak radova je 30 dana.