"Ecosign" predlozi za ski centar Kopaonik

19.1.2009. | 13:07 | infoKOP sajt | KOMENTARI (17)

      Ecosign Mountain Resort Planners Ltd. je na zahtev Ministarstva za ekonomiju i regionalni razvoj 28. marta 2008. godine sačinilo predlog projekata koje treba uraditi kako bi se poboljšalo skijalište u Ski centaru Kopaonik.
      U dokumentu koji prilažemo uz ovu vest zanimljivo je videti da 75% svih vožnji u Ski centru Kopaonik otpada na 5 žičara: Karaman greben, Mali karaman, Pančićev vrh, Duboka II i Marine vode pri čemu Karaman greben trpi najveće opterećenje sa 25% svih vožnji u centru. Zatim, postoji ogromna nesrazmera između kapaciteta žičara i kapaciteta ski staza. Projektovane žičare mogu da prevezu skoro 3 puta više skijaša nego što staze mogu da podnesu.
      Postojeći sistem za prevoz ima dnevni kapacitet od 9480 skijaša dok je kapaciteta staza 3750 skijaša na dan. Podaci o vožnjama kao i posmatrajući sa strane, ukazuje na to da iako je većina postojećih ski liftova nedovoljno iskorišćena, najpopularnija područja trpe pretrpanost na liftovima kao i ozbiljnu pretrpanost na ski stazama. 
     Poboljšanja bi trebalo da se usresrede na smanjenje sveukupnog broja ski liftova na račun povećanja kapaciteta liftova balansirajući odnos između kapaciteta ski staza i liftova. Poboljšanje opticaja  (prometa) skijaša kroz ski centar će poboljšati samo skijanje i smanjiti pretrpanost (zagušenje) određenih oblasti.
      "Ecosign" predlaze preduzimanje sledecih projekata:
1. Zamena žičare Kagraman greben novim isklopivim četvorosedom, pri čemu bi početna stanica žičare bila 50tak metara niže radi lakše cirkulacije skijaša (pored žičare 4) i proširenje staza i probijanje još jedne staze uz Karaman greben
2. Zamena žičara Karaman i Jaram žičarom koja je trenutno na Karaman grebenu uz međustanicu na Jarmu i izgradnja pasarele preko magistralnog puta
3. Postavljanje "baby ski lifta" između Malog karamana i Karamana uz menjanje žičare Marine vode novom žičarom
      Kada se završe projekti 1-3 i ako budzet i tajming dozvoljava odraditi dodatnu instalaciju liftova:
4. Zamena liftova Gobelja greben i relej sa isklopivim četvorosedom, proširenje ski staza tako da budu u ravnoteži sa povećanim kapacitetom lifta. Sagraditi parking na severnom obodu ski centra (kod početne stanice novog četvoroseda) kako bi se smanjila zagušenja saobraćaja i kako bi se podstakla cirkulacija skijaša unutar centra.
 Ceo dokument na engleskom jeziku možete pogledati ovde >>>