Rekonstrukcija i produženje ski lifta "Malo jezero" (VIDEO)

12.1.2015. | 23:33 | Investicije | KOMENTARI (2)

Uporedo sa izgradnjom novih šestosednih žičara sa haubama na lokacijama Gvozdac i Krčmar na Kopaoniku je izvršena rekonstrukcija i produženje postojećeg ski lifta na lokaciji Malo jezero. Ski lift je produžen nekih 50m dodavanjem još jednog nosećeg stuba sa nekadašnjeg ski lifta Duboka čime je olakšan pristup stazama i žičari na Sunčanoj dolini.
 
 
Pogledajte kako izgleda rekonstruisan ski lift Malo jezero:
 
 
 
Pročitajte i kako je izgledala javna nabavka i šta je sve odrađeno na ski liftu Malo jezero:
 
Predmet ove javne nabavke je projektovanje i izvođenje radova na rekonstrukciji ski lifta Malo jezero u ski centru Kopaonik, po sistemu „ključ u ruke".

Karakteristike postojećeg ski lifta:

-    dužina trase ski lifta 450 m;
-    prosečni nagib staze 18.5 %;
-    lift se sastoji iz 6 stubova i dve stanice;
-    visinska razlika - 75 m;
-    smer penjanja- levi;
-    minimalni kapacitet: 880 skijaša na sat;
-    vreme penjanja 2 min, 16 sek;
-    brzina užeta: 2.99 m/s;
-    pogonska stanica gornja;
-    broj vešaljki: 74;
-    prečnik užeta 12 mm.

Ponudom obuhvatiti sve neophodne radnje na rekonstrukciji - produženju ski lifta Malo jezero.

Polazna stanica

Pregled stanja mašinske i elektro opreme polazne stanice. Definisanje eventualnih potrebnih aktivnosti za poboljšanje eksploatacije ski lifta.

Linija ski lifta

Trasu produženja ski lifta i položaj stubova isprojektovati optimalno u skladu sa postojećim stanjem stubova ski lifta i važećim propisima, vodeći računa o ukrštanjima sa postojećim stazama i putevima.

Ponudom obuhvatiti izvođenje svih neophodnih radova kao i nabavku i ugradnju svih strukturnih elemenata na delu trase produženja ski lifta, i to:
 
-    Demontažu postojećeg poslednjeg stuba;
-    Rekonstrukciju poslednjeg stuba postojećeg ski lifta;
-    Prilagođavanje postojećeg celokupnog stuba demontiranog ski lifta Duboka;
-    Iskop starog temelja poslednjeg stuba, izrada novog temelja i ponovna ugradnja stuba;
-    Izgradnja novog temelja za novi stub (stub ski lifta „Duboka");
-    Produženje napojnog i signalnog kabla pogona ski lifta do okretno-pogonske stanice;
-    Produženje komandnog kabla;
-    Produženje uzemljenja do okretno-pogonske stanice;
-    Planiranje terena i formiranje platoa za izlaz na poslednjem stubu;
-    Izlaz treba planirati da ima mogućnost izlaza skijaša na obe strane;
-    Zemljani radovi: iskop zemlje oko 20 m3, ravnanje i izrada izlazne rampe oko 100 m3;
-    Montaža stubova.

Ponudom ne treba obuhvatiti nabavku i zamenu vučnog užeta ski lifta.

Okretna pogonska stanica

Okretnu pogonsku stanicu postaviti na optimalnu poziciju u skladu sa važećim propisima i rešenjem iz projektne dokumentacije. Ponudom obuhvatiti nabavku i ugradnju svih strukturnih elemenata na okretnoj pogonskoj stanici produženog ski lifta i to:

-    Proračun pogona produženog ski lifta;
-    Proračun nosivosti vučnog užeta;
-    Demontaža okretno pogonskog stuba;
-    Izgradnja temelja okretno pogonskog stuba;
-    Montaža povratno okretnog stuba.

Projektovanje

Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju - produženje ski lifta Malo
jezero:
 
A. Projekat (građevinski, elektro  i mašinski) rekonstrukcije - produženja ski lifta. Vršenje usluge iz tačke A. mora se sprovesti na osnovu čl. 126. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji.
 
Ponudom obuhvatiti pribavljanje tehničke kontrole Projekta rekonstrukcije-produženja ski lifta. Svu projektnu dokumentaciju treba dostaviti u štampanom i digitalnom obliku.

Građevinski radovi, elektro-montažni i mašinski radovi na ski liftu

U sklopu ponude, predvideti izvođenje građevinskih, elektro-montažnih i mašinskih radova na rekonstrukciji-produženju ski lifta sopstvenom radnom snagom i materijalom. Sve površine koje su bile predmet zemljanih radova zatravniti. Uračunati i sve ostale neophodne radove za puštanje ski lifta u rad prema uslovima iz tehničke specifikacije.

Neophodni građevinski i mašinski radovi za realizaciju produžetka ski lifta:
 
-    Demontaža konstrukcije izlazne stanice i uklanjanje njenih armirano betonskih stopa;
-    Neophodni zemljani radovi na prilagođavanju postojećeg terena na liniji ski lifta kako bi se omogućilo nesmetano izvlačenje skijaša liftom. Neophodno je pojas u dužini od 40m'', širine oko 8 m nivelisati zemljom u visini u proseku od 1 m;
-    Neophodni zemljani radovi na prilagođavanju postojećeg terena na budućoj izlaznoj stanici, kako bi se stvorili uslovi da se skijaši nesmetano uključe sa jedne strane u ski stazu Malo jezero a sa druge strane u ski stazu Sunčana dolina. Neophodno je pojas u prečniku od oko 40 m'' škarpirati i nivelisati u potrebnom padu ka ski stazama;
-    Potrebno je izraditi nove armirano betonske stope dimenzija prema proračunu iz Projekta rekonstrukcije ski lifta Malo jezero, sa ugrađenim ankerima za montažu stubova;
-    Montaža stubova i prateće opreme na izgrađenim stopama;

Neophodni elektro radovi za realizaciju produžetka ski lifta:

-    Provera snage glavnog pogonskog motora postojećeg ski lifta. Tehnička dokumentacija će definisati da li je postojeći pogonski motor dovoljnog kapaciteta da obezbedi regularan rad ski lifta nakon rekonstrukcije, ili je potrebno angažovanje motora veće snage.
-    Potrebno je proveriti da li je postojeći napojni kabl iz TS "Krst" dovoljnog preseka, da obezbedi nesmetano snabdevanje el. energijom instalacije ski lifta, ili je potrebno položiti kabl većeg preseka;
-    Za svako novo stubno mesto u pripadajućem temelju potrebno je izraditi temeljni uzemljivač.
 
Kompletna dokumentacija: 
 
  - Izvedeni projekat ski lifta Jezerce 1 >>>
  - Izvedeni projekat ski lifta Jezerce 2 >>>
  - Izvedeni projekat ski lifta Jezerce 3 >>>
  - Konkursna dokumentacija Malo jezero >>>