Ukinuta vanredna situacija na teritoriji Kopaonika, nove blaže COVID-19 mere
4.6.2021. | 09:38 | Press | KOMENTARI (0)


Nakon 11 meseci od uvođenja vanredne situacija na teritoriji opštine Raška, zbog poboljšane epidemiološke situacije i pada broja obolelih od zarazne bolesti COVID-19, ista se ukida i ublažavaju se COVID-19 mere.

1. U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom na teritoriji opštine Raška, a na preporuku Kriznog štaba Republike Srbije za zaštitu zdravlja stanovništva od zarazne bolesti COVID-19, menja se i dopunjuje naredba o merama za smanjenje rizika od širenja zarazne bolesti COVID-19 na teritoriji opštine Raška tako da u periodu od 1. juna 2021. godine od 06.00 časova pa dok nalaže epidemiološka situacija u radnom vremenu svakog dana od 06.00 do 24.00 časa mogu raditi ugostiteljski objekti. 

U zatvorenom delu ugostiteljskog objekta mora se obezbediti da:

 • korisnici usluga moraju nositi zaštitne maske sve vreme boravka u objektu (u momentima kada ne konzumiraju hranu ili piće),
 • zaposleni moraju nositi zaštitne maske, naročito prilikom pripreme hrane i pića i usluživanja,
 • ne može se reprodukovati, odnosno emitovati muzika ili izvoditi muzičko-scenski program uživo (tzv. živa muzika) posle 18.00 časova,
 • ukupna popunjenost objekta ne može viti veća od 50% maksimalne popunjenosti, i
 • na ulazu mora vidno biti istaknuta korisna površina celog objekta, odnosno prostora i broj lica koja mogu biti prisutna (pod korisnim površinom podrazumeva se uslužni deo, odnosno izuzimaju se pomoćne prostorije, toaleti, magacini i sl.) i obaveza posetioca da nose zaštitne maske. 

U otvorenom delu ugostiteljskog objekta mora se obezbediti da:

 • korisnici usluga moraju nositi zaštitne maske sve vreme boravka u objektu (u momentima kada ne konzumiraju hranu ili piće),
 • zaposleni moraju nositi zaštitne maske, naročito prilikom pripreme hrane i pića i usluživanja,
 • između stolova mora biti razmak od najmanje dva metra, tako što se taj razmak računa između osoba koje sede za različitim stolovima,
 • za stolom ne može sedeti više od pet osoba,
 • ukoliko ne postoje stolovi i stolice za sedenje na otvorenom delu, rastojanje između svih prisutnih lica na otvorenom delu mora biti takvo da na svakih 9 metara kvadratnih može boraviti samo jedno lice,
 • otvoreni deo objekta mora biti fizički odeljen od javne površine u smislu da se mora postaviti fizička prepreka (barijera) između tog dela i javne površine tako da između korisnika usluga i lica na javnoj površini bude razmak od minimum 3 metra ,
 • ne može se reprodukovati, odnosno emitovati muzika ili izvoditi muzičko-scenski program uživo (tzv. živa muzika) posle 18.00 časova.

2. U radnom vremenu svakog dana od 06.00 do 22.00 časa mogu raditi:

 • restorani i drugi prostori u kojima se pružaju usluge ishrane u kategorizovanim i nekategorizovanim smeštajnim objektima i u kategorizovanom privatnom smeštaju, u kojima se usluga može pružati samo licima koja imaju prijavljen boravak u tim vrstama smeštaja; 
 • objekti u oblasti trgovine na malo (trgovinske i druge radnje i prodajna mesta) izuzev stalnih ili pokretnih kioska i trafika, koji mogu raditi bez ograničenja radnog vremena (trgovina na malo, pretežno novine i duvan); 
 • objekti, radnje i servisi i sl. u kojima se vrše stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti, finansijske delatnosti i delatnost osiguranja, promet nekretnina, informisanje i komunikacija, administrativne i pomoćne uslužne delatnosti, zanatske i druge uslužne delatnosti; 
 • objekti u kojima se obavlja delatnost u oblasti sporta (fitnes centri, teretane, vežbaonice, spa centri, bazeni i drugi objekti namenjeni za sport i rekreaciju i sl.); 
 • objekti u kojima se obavlja delatnost priređivanja posebnih i klasičnih igara na sreću (kladionice, igraonice i sl.); 
 • trgovinske i druge radnje i prodajna mesta na kojima se vrši prodaja prehrambenih proizvoda, prodavnice hrane za životinje (pet šopovi, prodavnice stočne hrane i dr.), zatvorene i otvorene pijace,
 • radnje i prodajna mesta u okviru otvorene ili zatvorene pijace (mesare, pečenjare, specijalizovane prodavnice hrane i sl.); 
 • radnje, prodajna mesta i mesta u kojima se prodaje roba na malo ili pružaju usluge, a koji prodaju ili pružanje usluga obavljaju u trgovinskim centrima i za koje upravljač može da obezbedi posebne koridore za pristup ili u koje se ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine; 
 • objekti u kojima se pružaju usluge u oblasti kulture (pozorišta, muzeji, galerije). 
 • Bioskopi mogu raditi tako što će poslednja projekcija započeti ne posle 23.00 časa, do kada mogu i raditi blagajne za prodaju karata za te projekcije.

3. Mogu raditi bez ograničenja radnog vremena:

 • apoteke (uključujući veterinarske i poljoprivredne apoteke),
 • benzinske pumpe u obavljanju delatnosti prodaje goriva,
 • trgovinski, ugostiteljski i drugi objekti koji vrše dostavu hrane; 
 • ordinacije i laboratorije u kojima se pružaju medicinske i stomatološke usluge i veterinarske ordinacije i laboratorije i sl.

4. U radnom vremenu iz stava 1. i 2. ove naredbe, u svim objektima kojima je dozvoljen rad pravno lice ili preduzetnik mora obezbediti da rastojanje između svih prisutnih lica bude takvo da na svakih 9 metara kvadratnih može boraviti samo jedno lice, osim za teretane/fitnes centre/spa gde na svakih 16 metara kvadratnih može boraviti samo jedno lice. Izuzetno od ograničenja iz alineje 1 ovog stava, u objektima u kojima se pružaju frizerske i kozmetičke usluge, odnosno druge usluge koje zahtevaju neposredan kontakt između zaposlenog i korisnika usluge, rastojanje između svih prisutnih lica mora biti takvo da na svakih četiri metara kvadratnih može boraviti samo jedno lice i rastojanje između prisutnih lica ne može biti manje od dva metra.