Izmene i dopune mera u borbi protiv "Korone" na teritoriji opštine Raška
30.7.2020. | 00:29 | Press | KOMENTARI (11)


Štab za vanredne situacije opštine Raška, dana 28. jula 2020. godine, doneo je  sledeću naredbu o izmenama i dopunama naredbe o merama za smanjenje rizika od širenja zarazne bolesti COVID-19 na teritoriji opštine Raška.  

Naredba o merama za smanjenje rizika od širenja zarazne bolesti COVID-19 na teritoriji opštine Raška od 6. jula 2020. godine >>> dopunjuje se i menja sa sledećim merama:

  • ograničava se radno vreme ugostiteljskih objekata koji nemaju baštu i noćnih klubova, tako da ti objekti neće raditi od 21 čas do 6 časova narednog dana,
  • ograničava se radno vreme ugostiteljskih objekata koji imaju baštu, tako da ti objekti neće pružati ugostiteljske usluge u zatvorenom delu objekta od 21 čas, a u otvorenom delu objekta (bašti) od 23 časa do 6 časova narednog dana,
  • zabranjuje se upotreba nargila u ugostiteljskim objektima (unutar objekta i u bašti),
  • nalaže se puna primena svih preventivnih mera predviđenih aktima Vlade RS, lokalne samouprave i ostalih nadležnih institucija koje se odnose na ugostiteljske objekte,
  • obavezuju se lica koja obavljaju ugostiteljsku delatnost da ne pružaju svoje usluge licima koja se ne pridržavaju propisanih preventivnih mera u ugostiteljskom objektu,
  • zabranjuje se rad trgovinskim objektima na teritoriji opštine Raška od 0 do 6 časova narednog dana.
  • novčanom kaznom od 5.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice koje krši meru obaveznog nošenja zaštitne maske u javnom prevozu ili u zatvorenom prostoru
  • nalaže se Inspekcijskim službama opštine Raška da vrše kontrolu nad sprovođenjem ove naredbe.

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se do otklanjanja rizika od širenja zarazne bolesti COVID-19 na teritoriji opštine Raška.

Pročitajte još: