Kopaonik biznis forum 2020.

18.2.2020. | 11:55 | Press | KOMENTARI (0)

Savez ekonomista Srbije u partnerstvu sa kompanijom MasterCard organizuje jubilarni XXVII Kopaonik biznis forum 2020. – KBF2020.

Svake godine Forum okupi uvažene predstavnike akademske zajednice, državne zvaničnike, članove diplomatskog kora, poslovne ljude i medije. Na narednom biznis forumu očekuje se oko 1500 učesnika.

Forum će biti održan od 1. do 4. marta 2020. godine u Kongresnom centru hotela Grand na Kopaoniku sa glavnom temom pod nazivom: "Industrija 4.0 i povezane teme: Izazovi budućnosti".

Ideja vodilja Kopaonik biznis foruma je da održava i neguje saradnju između relevantnih učesnika i na taj način ponudi interaktivnu platformu u sklopu koje postoji dijalog, rasprava, razmena mišljenja i širenje znanja. Forum teži da bude istinski praznik za ekonomiste, sajam ideja, kao i svojevrsni godišnji reality check za kreatore ekonomskih politika.