Barska reka
Prirodni rezervati | KOMENTARI (0)


Nalazi se na desnoj dolinskoj strani Barske reke, u Ravnom Kopaoniku. Obuhvata površinu od 89,92 ha.

Osnovnu vrednost daje bogatstvo i raznovrsnost vegetacije, koja je orografski i hidrološki uslovljena. Karakteristično je i vertikalno smenjivanje vegetacije od smrčevih, bukovo–smrčevih, bukovo-jelovo–smrčevih do čistih bukovih šuma.

Predstavnici faune ptica na ovom području su gaćasta kukumavka (Aegolius funereus), šumska šljuka (Scolopax rusticola), osičar (Pernis apivorus), kobac (Accipiter nisus).