Završena izgradnja nove staze sa oznakom 4d, u planu izgradnja još dve staze (FOTO & VIDEO)
10.6.2020. | 02:12 | Investicije | KOMENTARI (33)


Nakon izgradnje šest novih staza na lokacijama Krčmar, Gvozdac, Duboka i Karaman greben, JP "Skijališta Srbije" su završila izgradnju još jedne nove staze na potezu koji pokriva žičara Pančićev vrh. Tokom prolećne građevinske sezone, izgrađena je srednje teška ski staza sa oznakom 4d ukupne dužine 470 metara (već je ucrtana na ski mapi Kopaonika). Nova ski staza trasirana je između postojećih ski staza 4a i 4b. Svojim krajem se praktično uliva u stazu 4a kod ski trake na Mašincu i dalje spaja sa stazom 4b. 

Staza 4d
Tokom maja meseca izvršeno je uklanjanje drvne mase, a nakon toga i ravnanje terena, drenaža i zatravljivanje cele površine staze. Uskoro se može se očekivati i tehnički prijem. Obzirom da je staza celom svojom dužinom zaklonjena šumom, nedostatak veštačkog osnežavanje ne bi trebalo da bude veliki hendikep.

Nakon završetka ove staze, građevinske mašine prelaze na lokaciju Duboka 2, a zatim i na lokaciju Duboka 1. Izgradnja ovih staza je najavljena tokom 2018. odnosno 2019. godine o čemu smo pisali ovde >>> i ovde >>>.  Na oba poteza su potrebni ozbiljni građevinski radovi te će završetak zavisiti i od vremenskih prilika ali i od izvođača radova.

Staza Duboka 2
Nova staza na lokaciji Duboka 2 ima trasu dužine 744 metra dok će širina ove staze biti 40 metara. Ulivaće se u vezni ski put Kneževske bare - Duboka 1. Zajedno sa postojećim veznim ski putem čije proširenje se takođe planira, staza će biti ukupne dužine oko 1 000 metara. Ski staza će biti srednje teške (crvene) kategorizacije. Staza će počinjati na vrhu Karaman greben i biće orjentisana levo od smera izvlačenja postojeće žičare Duboka 2. Obzirom na južnu orjentaciju, neophodno je i veštačko osnežavanje ovog dela skijališta. Više o proširenju ski puta Kneževske bare - Duboka 1 možete pročitati ovde >>>.

Staza Duboka 1
Nova ski staza na lokaciji Duboka 1, biće ukupne 780 metara i širine 40 metara, a trasirana je između postojećih staza 6 (crna Duboka) i 6a (crvena Duboka). Ski staza će biti srednje teštke (crvene) kategorizacije.

Pravila nalažu da je za trasiranje novih staza na Kopaoniku potrebna saglasnost Zavoda za zaštitu prirode, šumarskog republičkog inspektora, Nacionalnog parka Kopaonik, a Skijališta su dužna da nadoknade desetostruku vrednost prosečene drvne mase. Pored ispunjenja svih zakonskih regulativa, JP "Skijališta Srbije" su se u dogovoru sa NP "Kopaonik", odlučila i na pošumljavanje u sopstvenoj režiji kao kompenzativnu meru za očuvanje kopaoničkog ekosistema. U narednih 5 godina pošumiće se 23 ha. Prošle godine, u prvoj fazi ovog programa, posađeno je 6 000 sadnica jelovih i smrčevih šuma na 3 ha područja oko Barske i Gobeljske reke. 
 
 
Skica
maj 2020. - 4d
maj 2020. - 4d
maj 2020. - 4d
maj 2020. - 4d
maj 2020. - 4d
maj 2020. - 4d
maj 2020.
jun 2020. - 4d
jun 2020. - 4d
jun 2020. - 4d
jun 2020. - 4d
jun 2020. - 4d
jun 2020. - 4d
jun 2020. - 4d

Pročitajte još: