Izgradnja garaže i heliodroma u Ski centru Kopaonik

10. maj 2018. | 18:45 | Investicije

Ski centar Kopaonik poslednjih godina širi svoje kapacitete, samim tim je i broj posetilaca i vozila značajno povećan, pa je izgradnja parking prostora neophodna za nesmetan rad ski centra i Nacionalnog parka. Kao prvu fazu u rešavanju ovog problema, JP “Skijališta Srbije” planiraju izgradnju parking garaže i helidroma na lokaciji Vojni dom u ski centru Kopaonik.

Izgradnja višespratne parking garaže u Ski centru Kopaonik planirana je na lokaciji Vojni dom, koja ispunjava uslov dozvoljene udaljenosti od polaza žičara. Planirani broj parking mesta je minimalno 200 ali će se objekat garaže graditi tako da se u narednom periodu može nadograditi sa još minimum 100 parking mesta sa poslednjom natkrivenom etažom.

Pored parking mesta garaža će sadržati i prateće prostorije za operatere i sanitarni čvor u prizemlju objekta. Predviđene su i pristupne površine za vozila i pešake, svetlosno-informativna signalizacija van objekta i u objektu, sistem protiv-požarne zaštite, sistem upravljanja i naplate na parkiralištu koji podržava rad i preko korisničkih mobilnih aplikacija, sistem automatskog čitanja registarskih tablica, video nadzor svih aktivnosti na parkingu i samouslužna perionica za pranje dva vozila sa automatskom naplatom.

Garaža će sadržati i senzorski sistem praćenja zauzetosti parkinga. Praćenje popunjenosti će biti u realnom vremenu te će se putem korisničkih mobilnih aplikacija (za Android, iOS i veb) vršiti rezervacija i plaćanje parking mesta.

Projektom je predviđena i izgradnja helidroma sa pratećim prilazom za merodavno vazduhoplovno vozilo MI-17.

Planiran završetak radova je do početka sledeće ski sezone na Kopaoniku.